Informácie

Čo všetko je súčasťou projektu katalógového domu

Virtuálna obhliadka katalógového domu

Súčasťou projektu katalógového domu je obhliadka domu s plne zariadeným interiérom vo virtuálnej realite. Prezentácia domu prebieha priamo u vás doma alebo v našom štúdiu, kde vám odprezentujeme 3 vami vybrané projekty.

Prečo je virtuálna obhliadka dôležitá?

 • Vnímate reálny priestor a rozmery domu
 • Rodinný dom uvidíte s plne zariadeným interiérom
 • Získate reálnu predstavu o projekte a budete sa vedieť lepšie rozhodnúť či je projekt pre vás ten pravý

Cena VR obhliadky je spoplatnená! Po zakúpení projektu je cena za VR obhliadku odpočítaná z ceny projektu.

Vyberiete si projekt
Nasadíte si okuliare
Prechádzate sa domom

Projekt interiéru

Súčasťou každého katalógového rodinného domu je projekt interiéru. Rodinné domy sú plne zariadené. Interiéry sú navrhnuté tak, aby umocnili charakter katalógových domov.

Interiér každého katalógového rodinného domu je jedinečný.

Grafická časť:

 • vizualizácie vybraných miestností
 • moodboardy všetkých miestností

Výkresová časť:

 • výkaz atypických nábytkových zostáv a kuchyne
 • výkaz interiérových dverí a zárubní
 • výkaz presklených deliacich priečok
 • pôdorys svietidiel a vypínačov

Textová časť:

 • špecifikácia povrchových úprav
 • výkaz typizovaných nábytkových zostáv
 • výkaz zariaďovacích predmetov
 • výkaz sanity
 • výkaz svietidiel
 • aproximatívny výkaz výmer a rozpočet materiálov a výrobkov

Projektová dokumentácia – vypracovaná v stupni potrebnom na získanie stavebného povolenia

A. Sprievodná správa

B. Stavebná a architektonická časť – realizačný projekt

 • Textová časť – súhrnná technická správa, technická správa
 • Výkresová časť – základy, pôdorysy podlaží a strechy, zvislý rez, pohľady

C. Zdravotechnika

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – situácia, pôdorysy podlaží – zti, detaily a schémy

D. Vykurovanie

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – situácia, pôdorysy podlaží – vyk, detaily a schémy

E. Elektroinštalácia a bleskozvod

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – situácia, elektromerový rozvádzač, pôdorysy podlaží – ele, pôdorys strechy – bleskozvod, detaily a schémy

F. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – situácia, pôdorysy podlaží – pbs

G. Energetická hospodárnosť budovy

H. Statické posúdenie – realizačný projekt

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – situácia, pôdorysy podlaží – pbs

G. Energetická hospodárnosť budovy

 • Textová časť – technická správa
 • Výkresová časť – výkresy tvarov a výkresy vystuženia nosných prvkov, charakteristické detaily

H. Aproximatívny výkaz výmer a rozpočet

Celková situácia RD s prípojkami a oplotením

Na vydanie stavebného povolenia je potrebné dodať okrem samotnej projektovej dokumentácie aj celkovú situáciu s osadením stavby na parcelu a prípojkami na verejné inžinierske siete a objektmi na nich.

Cenová ponuka na spracovanie celkovej situácie sa spracúva vždy individuálne na základe špecifikácie pozemku a počtu navrhovaných prípojok na verejné inžinierske siete.

Projektová dokumentácia katalógového RD s VR obhliadkoupodľa typu domu
Celková situáciu vrátane prípojokod 450 €
Projektová dokumentácia oploteniaod 750 €
Projektová dokumentácia bazénaod 750 €
Projektová dokumentácia prístreškuod 950 €
Projektová dokumentácia garážeod 950 €
Dotlač 1 paré naviac50 €

Vstupné podklady pre našu prácu

Na spracovanie katalógového projektu rodinného domu, prípadne individuálneho projektu rodinného domu a celkovej situácie RD požadujeme dodanie základných vstupných podkladov a identifikačných údajov miesta stavby a investora.

A. Údaje investora

 • Meno a priezvisko, adresa
 • Telefónne číslo
 • Mailová adresa

B. Fakturačné údaje

 • PO – meno a priezvisko, adresa
 • FO – názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

C. Údaje parcely a lokality

 • Katastrálne územie, obec, okres, kraj
 • Parcelné číslo
 • Územnoplánovacia informácia

D. Korešpondenčná adresa na zaslanie projektu

E. Údaje o inžinierskych sieťach (platí pre celkovú situáciu RD)

 • Zákres verejných sietí, existujúcich prípojok a objektov na nich
 • Pripojovacie podmienky k dotknutým verejným sieťam (plyn, elektrina, voda, kanalizácia)

Zmeny v projekte / individuálny projekt

Akákoľvek zmena v katalógovom projekte sa posudzuje vždy individuálne podľa rozsahu a požiadaviek klienta.

Malé zmeny v katalógovom projekte pozostávajúce napr. z posunu okna, prípadne zariaďovacieho predmetu sú zahrnuté v cene projektu. Pri zmenách väčšieho rozsahu je nákladovo efektívnejšie pre klienta spracovanie individuálneho projektu na mieru.


Dodanie projektu do 15 dní

Termín dodania projektovej dokumentácii katalógového rodinného domu je do 15 pracovných dní od vytvorenia kompletnej elektronickej objednávky, dodania požadovaných vstupných podkladov a uhradenia zálohovej faktúry za projektovú dokumentáciu katalógového rodinného domu vo výške 50 % z celkovej ceny diela.

Termín dodania celkovej situácie RD je do 15 pracovných dní od vytvorenia kompletnej elektronickej objednávky, dodania zákresu verejných sietí vrátane pripojovacích podmienok a uhradenia zálohovej faktúry za celkovú situáciu RD vo výške 50 % z celkovej ceny diela.

Projektová dokumentácia katalógového rodinného domu a celkovej situácie RD bude odovzdaná v:

 • piatich vyhotoveniach v papierovej forme
 • digitálna verzia vo formáte .pdf bude dostupná na našom zdieľanom úložisku.

Máte otázky? Opýtajte sa nás ešte dnes.

Napíšte nám a my vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu